ZNAJDŹ PROJEKT:
Powierzchnia domu:
od do

Kondygnacje:POBIERZ KATALOGI:
katalog katalog katalog katalog

Instrukcja montażu kominka o budowie modułowejInformacje ogólne

Osoba montująca kominek  powinna mieć wystarczającą wiedzę fachową  oraz  powinna znać przepisy dotyczące kominków i kominów. (np.  Fiński Kodeks Budowlany E8; KOMINKI MUROWANE oraz E3; KOMINY DYMNE.)

Jeśli wysokość kominka różni się od wysokości podanej w instrukcji (około 1780 mm lub 2100 mm) sprawdź, właściwą kolejność montażu. W razie potrzeby skontaktuj się z producentem.

Fundament

Kominek należy ustawić na kamiennej, niepalnej i  nieruchomej podstawie. Przed rozpoczęciem montażu sprawdź nośność fundamentu ze względu na ciężar kominka
i komina.

Bezpieczne odległości i  ściana pożarowa

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy zachowane są bezpieczne odległości pomiędzy kominkiem a konstrukcjami budowlanymi z palnych materiałów.

  • Bezpieczne odległości to: w bok i do tyłu 100 mm, do góry 150 mm, w dół 50 mm i do przodu 1000 mm.
  • Przed kominkiem, na podłodze powinna być blacha lub inny niepalny materiał, na  400 mm od przedniej powierzchni kominka i 100 mm od brzegu drzwiczek kominka


Mur pożarowy można wykonać np. z cegieł lub bloczków keramzytowych. Pomiędzy kominkiem i murem należy zachować co najmniej 20 mm przestrzeń  w celu przewiewu.        

Przewód kominowy

Kominek należy zainstalować wraz z przewodem kominowym, wychodzącym z górnej lub bocznej powierzchni kominka.  Na powierzchni kominka można zainstalować przewód kominowy o wadze co najwyżej 500 kg. Przy montowaniu bloków  przewodów kominowych na górnej powierzchni kominka, należy pokrywy kominka wzmocnić uzbrojeniem.

W okrągłych przewodach kominowych otwór przewodu kominowego powinien wynosić co najmniej 150 mm. Kominek można podłączyć do przewodu kominowego o wymiarach 1/1 cegły (150x300 mm)  i opcjonalnie również  o wymiarach ½ cegły (150x150 mm). Całkowita długość przewodu kominowego powinna wynosić co najmniej 5m (podłączenie od góry w  modelach kominek + przewód)

Przestrzegaj bezpiecznych odległości zalecanych przez producenta przewodów kominowych. W przewodzie kominowym powinny być zawsze otwierane drzwiczki do czyszczenia i jeśli do wyposażenia kominka nie należy klapa dymowa, powinna się ona znajdować przewodzie kominowym. Jeśli przewód kominowy podłącza się do starego komina, należy ten komin wyczyścić  i sprawdzić jego stan. Kominiarz lub murarz powinni sprawdzić, czy przewód kominowy jest podłączany do właściwego komina i czy jest w nim dostateczny ciąg. Miejsca złączek zostały pokazane na rysunkach w szablonie Cat Scan w instrukcji montażu. Złączkę należy starannie uszczelnić wełną mineralną ognioodporną lub wełną ceramiczną. Kominek jest zawsze dostarczany ze złączką przewodu kominowego z rury stalowej.

Magazynowanie i temperatura montażu

W czasie magazynowania produkt należy chronić przed zamarznięciem, ponieważ woda zawarta w elementach może zamarzając spowodować ich wietrzenie. Temperatura montażu  powinna wynosić co najmniej 10 °C. W okresie zimowym elementy należy przenieść do cieplejszego pomieszczenia odpowiednio wcześnie, tak aby temperatura elementów zdążyła się zrównać z temperaturą miejsca montażu.

Montaż kominka

Elementy modułowe wyjmuje się ostrożnie z osłony styropianowej EPS, zgodnie z przebiegiem pracy. Zauważ, że na osłonach jest zaznaczony numer warstwy, nie mieszaj kolejnych numerów części! Miejsce pracy należy osłonić, np. folią ochronną w celu ułatwienia sprzątania. Wyjmowanie elementów jest prostsze, gdy osłonę pod kątem oprze się na kolanie i łamie się styropian, którym otoczony jest element. Upewnij się, czy cały styropian został usunięty przed rozpoczęciem montażu (otwory rusztu, otwory szybra rozruchowego…).

W razie potrzeby można posłużyć się np. piłą elektryczną, szablową lub drewnianym młotkiem, tak jak jest to pokazane na rysunku 1. W celu ułatwienia cięcia, pod element można zawsze podłożyć belki drewniane i wówczas osłonę styropianową będzie można całkowicie przeciąć. Worek plastykowy w który zapakowany jest przesyłka lub inne worki plastykowe, które dostarczono wraz z przesyłką można użyć do zapakowania osłony kominka. Wywieź odpady na właściwe miejsce, czyli np. wysypisko śmieci, do punktu zbiorczego odpadów palnych. Przed montażem starannie wyczyść elementy. Jeśli kamień kominka został uszkodzony, element z uszkodzonym kamieniem można zamontować. Uszkodzoną powierzchnię należy oczyścić i skleić zaprawą, podobnie jak i przestrzenie między poszczególnymi warstwami.

Elementy ustawia się szorstką powierzchnią do góry. Do warstw zewnętrznych używa się zaprawy do płytek, do warstw wewnętrznych zaprawy ogniotrwałej. Przed montażem zapoznaj się z instrukcją użytkowania zapraw. Zaprawa ogniotrwała może mieć stosunkowo rzadką konsystencję i rozprowadza się ją pomiędzy kamieniami wąskimi warstwami. W przypadku obydwóch zapraw należy tak wypełnić spoiny, aby były one szczelne. Po zamontowaniu elementu, zbija się jego kamienie przy pomocy gumowego młotka, aby uzyskać właściwą grubość spoiny (około 1 mm) i stał prosto.

Po wykonaniu montażu, sprawdź przy pomocy poziomicy, czy każdy element jest prosto ustawiony. Jeśli element (kamień) należy przesunąć w kierunku bocznym, wykonaj to np. przekręcając przy pomocy ostrza finki, nie pchaj go ani nie stukaj w niego, ponieważ niższe warstwy mogą się wówczas poruszyć. W razie potrzeby do prostowania elementów używaj tarcz metalowych i po tej czynności wypełnij starannie spoiny. W czasie wykonywania pracy sprzątaj natychmiast skrawki zaprawy.

W przypadku montażu na prostej ścianie i modeli o ostrych kątach, specjalne narożniki (elementy narożne) przytwierdza się do rogów kominka jako ostatnie (w niektórych osłonach kominka narożniki są przytwierdzone do elementów wewnętrznych). Narożniki przytwierdza się do rogu kominka szorstką powierzchnią do dołu (w częściach jest 1 mm luz). Narożniki przytwierdza się cienką warstwą zaprawy do płytek, a trójniki montuje się szczelnie do narożników. W ten sposób narożniki nie będą wystawały poza pozostałą powierzchnię kominka.

Wyrównanie powierzchni kominka i nakładanie siatki z włókna szklanego

Z powierzchni kominka przy pomocy metalowej szpachli należy usunąć zbędną zaprawę i nierówności. Następnie, z siatki z włókna szklanego należy wykroić odpowiednie, pasujące do powierzchni kominka kawałki. Kawałki te powinny mieć takie wymiary, aby  na brzegach kominka pozostało 1-2 cm przestrzeni bez siatki. W ten sposób brzeg siatki nie będzie przeszkadzał w wyrównywaniu powierzchni kominka i  innych pracach na jego powierzchni.

Siatkę z włókna szklanego przytwierdza się szczelnie do powierzchni kominka przy pomocy zaprawy do płytek. Zaprawę tę rozprowadza się na powierzchni siatki równomiernie, cienką warstwą przy pomocy metalowej szpachli i przyciska mocno do powierzchni kominka. Po wyrównaniu, z powierzchni usuwa się zbędną zaprawę i inne nierówności, przeszkadzające pracom na powierzchni kominka.

Na powierzchni można położyć cienkowarstwowy tynk mineralny  rustykalny, płytki ceramiczne lub inny materiał kamienny, zgodnie z własnym wyborem.

Cienkowarstwowy tynk mineralny

Zaleca się dwukrotne położenie cienkowarstwowego tynku mineralnego.
Za pierwszym razem kładzie się cienką, równomierną warstwę. Wówczas można jeszcze wyrównać powierzchnię. Równomierna powierzchnia daje lepszy efekt końcowy. Po wyschnięciu powierzchnię szlifuje się w celu wyrównania.

Drugą warstwę tynku rozprowadza się cienką i równomierną warstwą na powierzchni kominka. W zależności od warunków i stopnia suchości powierzchni kominka, tynk może szybko wyschnąć. Tynk rozprowadza się albo na całej powierzchni raz, albo na każdej ze stron kominka z osobna, dwa razy. Powierzchnię cienkowarstwowego tynku mineralnego wygładza się np. gąbką albo ścierając płytką ścierną. Po zakończeniu prac, powierzchnię tę można wyczyścić szczotką, pędzlem lub rolką.

Jeśli cienkowarstwowy tynk mineralny  zdąży wyschnąć zbyt szybko, zanim zdążymy wykonać powierzchnię końcową, możemy tę powierzchnię lekko zwilżyć przy pomocy spryskiwacza.

Powierzchnia wykafelkowana

Płytki ceramiczne przytwierdza się do powierzchni kominka przy pomocy zaprawy do płytek. Płytki znajdujące się w dostawie są cięte na budowie. Dostawa płytek składa się z płytek o bokach prostych i płytek o bokach ściętych z jednej strony, które są przeznaczone na narożniki kominka.

Instrukcja kominka zawiera początkowy plan ułożenia płytek. Plan ten powinien zostać jednak sprawdzony na miejscu montażu, w zależności o wysokości kominka i w razie potrzeby plan  ten można zmienić. Wielkość spoiny pytek to około 3 mm.
Płytki spoinuje się spoiną do płytek, zgodną z ich kolorem, dostarczoną wraz z kominkiem.  Spoinę tę można rozprowadzić na powierzchni kominka, a w modelach półkowych również i na powierzchni pod półkami. Na powierzchniach tych zwykle nie umieszcza się płytek, ale przy pomocy spoiny uzyskamy kolor zgodny z kolorem płytek. Dostawa zawiera zwykle dostateczną ilość dodatkowych płytek w celu położenia ich na górnej powierzchni kominka.

Zasada działania podwójnego obiegu w kominku. Cyrkulacja dymnych gazów jest w kominku wyjątkowo efektywna, ponieważ gazy mogą przepływać przez prawie cały piec w szczelinach zewnętrznej powłoki i serca kominka na obszarze płaszcza. Ciepło rozkłada się równomiernie i cała masa pieca zachowuje ciepło.