ZNAJDŹ PROJEKT:
Powierzchnia domu:
od do

Kondygnacje:POBIERZ KATALOGI:
katalog katalog katalog katalog

Zapewniamy serwis urządzeń gwarancyjny i pogwarancyjny oraz dostępność części zamiennych.

Czynności serwisowe (eksploatacyjne) 

Wymiana filtra powietrza nawiewnego – jak potrzeba lub normalnie raz na 4 miesiące.
Dokonuje użytkownik urządzenia – brak konieczności wzywania serwisu.

Wymiana maty filtrującej powietrza usuwanego - jak potrzeba lub normalnie raz na 4 miesiące.
Dokonuje użytkownik urządzenia – brak konieczności wzywania serwisu.

Czyszczenie wymiennika ciepła - raz do roku
Jeżeli nie wymieniamy odpowiednio filtrów nawiewnych i wywiewnych , wymiennik ciepła rekuperator, może zostać zabrudzony kurzem. Czysty wymiennik to efektywny odzysk ciepła oraz odpowiednia wydajność- czynność wykonuje serwis.

Sprawdzenie działania wentylatorów - raz do roku
Brak dbania o filtry może spowodować zabrudzenie wentylatorów , narastanie kurzu na nich i spowodować złe działanie oraz hałas - czynność wykonuje serwis

Sprawdzanie odpływu skroplin – raz do roku
Rurka do odprowadzania skroplin czasami może ulec zabrudzeniu oraz zblokowaniu przez zanieczyszczenia z powietrza usuwanego- czynność wykonuje serwis.

Czyszczenie tłumików hałasu powietrza nawiewanego i wywiewanego - jak potrzeba

Sprawdzenie czerpni powietrza – raz na dwa lata
Czerpnia powietrza jest zabezpieczona kratką o oczkach 2 cm , dlatego warto sprawdzić czy nie jest czymś zblokowana – czynność wykonuje serwis.

Kontrola przepływającego powietrza na anemostatach nawiewnych oraz wyciągowych - raz do roku
Sprawdzenie ilości przepływającego powietrza potwierdza skuteczność działania systemu - czynność wykonuje serwis.